Archive for Mei, 2008


SERAT MEMAYU HAYUNINGRAT

Karipto Dinten Respati Manis 22 Mei 2008

Anyambet wartane Ki Jaka Lodhang
Skeng pujangga wreda kang wis kundur ing alam kelanggengan
Sigra paring dhawuh mring sang pujangga taruno
Kinen nyambung pawarto kang kapunggeling yuswo
Hangripto lumakuning sujarah nagri
Kang kasebat Nuswantoro Dwipo

Ing ri kalenggahan puniki
Nusa jawi taksih kalimput pedhut lelimengan
Awit ulahing jalmo kang anilar toto sujarah
Lali marang sangkan paraning titah
Tan eling marang pituwah leluhur jawi
Kang wonten mung jawi jawan

Panggrahitaning sang pujangga mudho
Kang prapto soko telenging pandulu
Bakal ono dahuru projo
Ono kukus kumendheng ananging dudu kukusing hardi
Semut sami anjarah ruyah gulo sakthemlik
Dene sami kathah reraton sato gereng ginereng
Nuso jawi soyo gonjang ganjing

Pituture sang pujonggo marang sesami
Lamun pengen kalis gesangiro lan sumramabahing keluarga
Ojo pegat marang kawaspadan lan kaprayitnan
Gegondelan teken kang sejati
Yoiku Tatag tangguh tumanggon
Orang keno darbe melik meri meliking liyan
Patrapno moto siji yoiku mung bener kang pener

Sopo wae kang gesangipun
Demen cidro tumrap jagad lan sesami
Mesthi yekti bakal nemahi
Awit saka ciptane sang pujonggo
Meniko kang sinebat jaman cokro manggilingan
Mebenging cokro tan kendhat kinendhat
Amargo wus dadi kersaning bethoro
Sopo nandhur mesthi bakal ngundhuh patrape

Genti ingkang winursito kacarito
Kang aran Satriyo Pinandito Sinisihan Wahyu
Sampun Lumengser mandhap sangking puncaking Argo kawruh
Argo meniko gunung, sipating gunung inggih hinggil lan wingit
Dene Kawruh meniko kaparingan weruh
Sampun bontos anggenipun nggegulang ngelmu skeng Sang Guru Nadi
Sumadyo nglurug tanpo bolo, menang tanpo ngasorake, sekti tanpo aji
Asenjoto pusoko jawi
Kang aran Sastro Jendro Hayu Ningrat Pangruwating Diyu
Dene busananing Aji
Jubah kramat Muhammad Rosul Sejati.

Pancen sampun kersaningipun Hyang Widhi
Ananing Satriyo luhur nanging anandhang wirang
Ugi kaparingan Sasmitaning Gaib
Winastan Ngelmu Jabaring Warono Jati
Nedyo Ngupadi Lenggahipun
Sang Satriyo Pinandhito Sinisihan Wahyu

Sang Santriyo wirang sejatinipun
Titisan Hyang Manik Maya
Kang rinegem ing astanipun
Ngelmu Kasampurnan Jati
Nedyo dinuto dening Gusti
Ngemong praptane Satriyo Pinandhito Sinisihan Wahyu
Lamun cinondro candrane
Lir Sang Bagaskoro sinanandingan Hyang Chondro Purnomo Sidhi

Minongko gelising cerito
Satriyo kekalih sampun pinanggih
Wonten satunggaling papan kang sinebat
Kahyangan Indro kilo
Senajanto benten papan nanging yektos satunggal panggenan
Arsa sami wawan pangandikan
Munggwing toto reh ambangun projo

Pungkasaning atur Ki Pujonggo Taruno
NGAsto BEbener pinongko HIdayah
KInen nDUpak LilipING jagad
MEmayu hayuning buwono
Sumurup JatinIng Dewo
Sun Suwun Marang Gusti Kang Akaryo Jagad
Katondho sengkalan KORI LANGIT BINUKO ING NETRO
Praptanyo owah gingsiring jaman anyar
Tanah jowo nuswantoro den ratoni
Satriyo kang waspodo ing tingal
Pepatih patih utomo
Titisane Ki Bodronoyo
Ciptaning galih sang pujonggo, kabeh beboyo lan sambekolo
Samyo ngemasi dhewe-dhewe
Bumi Langit sak eko proyo
Sabiyantu marang kridhane Satrio Kembar
Kang bakal Memayu Hayuningrat Nuswantoro

Iklan

Di era pemerintahan pak Harto kita sering mendengar istilah atau ungkapan di atas, hingga sekarang ini banyak orang yang seakan-akan alergi istilah tersebut karena dianggap berbau Suharto. Pada hal ungkapan tersebut adalah petuah leluhur kita yang sangat sarat dengan muatan moral dan spiritual.

Mulat sariro hangroso wani adalah berani melihat diri kita sendiri dengan segala kekurangannya dan selalu siap mendapat kritik dari siapapun dan kapanpun.Dalam ajaran islampun diajarkan bahwa sebagai umat yang lemah ini hendaknya kita selalu bermuhasabah.Sampai dimanakah perjalanan hidup kita? Sudah benarkah perilaku kita, akhlak kita, tuturkata kita dll.Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna, hingga sering ada yang bilang bahwa kita ini wakil Allah di bumi ini atau juga Tuhan yang bertajali(Dewo Mangejo Wantah).

Pertanyaannya adalah apakah semua orang? Pada dasarnya iya,tapi juga tidak.Terus gimana dong?Dari segi tugas atau misi memang sama yaitu kita ditiurunkan di bumi ini tidak lain hanya untuk memayu hayuning bawana bukan merusaknya.Tapi kebanyakan manusia justru melupakan tugasnya, kebanyakan mereka jadi pengikut setan alas yang kerjanya hanya membuat kerusakan. Lho kok jadi mengkambing hitamkan syetan sih, lha mbok cari alas alasan lain gitu!Tenang dulu, yang saya maksud syetan alas itu ya hawa nafsu kita ini.Karena nggak pernah instrospeksi diri dalam hidup, akhirnya kerjanya hanya bisa nyalahin, bahkan dirinya sendiripun kadang ga kenal, ini pekerjaan jasmani, jiwa atau ruh, jangankan sejauh itu lha wong baik buruk, benar salah saja tidak tau kok,ada juga yang sebetulnya ngerti sih, ya tapi karena masih gedenya nafsu sesatu yang kandang sudah gamblang dan terang malah dimanipulasi jadi remeng-remeng, he he

Terus apa dong yang disebut Dewo mangejo wantah itu? Ya tentu saja Sang Insan Kamil, yaitu manusia yang telah berhasil mengalahkan hawa-hawa nafsunya, yaitu manusia yang benar-benar tau visi misinya hidup di dunia ini.Syarat awalnya adalah membiasakan instrospeksi diri(mulat sariro hangroso wani) baik untuk sesuatu yang mau dikerjakan atau yang telah dikerjakan.Dengan selalu bermuhasabah maka, kedisiplinan, kesabaran, kejujuran dll akan datang dengan sendirinya, Amiin.