Amenangi jaman kala sasra
Datan ana jalma kang tata
Kebo tumindak adigang adigung adiguna
Dene semut tan eling marang rupanira
Mula Gusti paring kala sasra

Pancen punika sampun pinesthi
Saking kersanipun Hyang Widhi
Supados jalmo datan lali
Marang sangkan paraning dumadi
Mugya tansah mulat sarira, hangrasa wani

Ing jaman puniki katanda sengkalan
Sad sirna pati ing sungu
Nuswantara kathah layon agung.
Prasasat gajah lan semut pejah amblasah.
Awit klimput-luput ing marga
Puguh mbeguguk kaya angguk mring Hyang Manon

Hurip ing jaman kala sasra aja pegat ing kaprayitnan
Lakonono urip laku tama
Mangsah gesang ulama , satriya ,raja utawa kawula
Lumaku ing marga titis datan owah gingsir
Mangayom marang Gusti Allah kang sanyata

Bakal sirep kala sasra punika
Menawi samangke sang maeso sami Silo
Semut alit ugi sami ngererepa
Nuswantara gemah ripah karta raharja
Awit Gusti nglumunturaken samodra pangaksama

Iklan