Kelegan Atine

Kelegan Atine

Kang kayungyun

Ulah ngelmi ngelmu luhur

Mlebeng kasunyatan

Murih sentosaning urip

Yen wus purna welas asih mring sasama

Candranipun

Titah tamat tur pinunjul

Remen sabar drana

Datan remen yen pinuji

Lamun nulung sepi pamrih tuhu tresna

Pancen niku

Pawitane wong lumaku

Aneng ngalam donya

Mengku kodratipun Gusti

Weruhana sira wakiling Pangeran

Wancinipun

Yen to badan sepah sampun

Pikun samubarang

Myang nakputu sin ngisini

Rina wengi sambate mung ngaruhara

Mumpung durung

Pinikul bapaknya gundhul

Nedya tarak brata

Ngudya sempurnaning hurip

Lamun purna kamulyan djati tinampa

Mangga Mas Sabda lan para sederek sedaya, katuran rengeng rengeng wonten ngemper sinambi nyruput Teh poci nasgitel saha rokok sentel klembak menyan……, kebul kebul  ueeenak tenan.

Iklan