Brahala Sewu

Brahala Sewu

Dalam lakon Kresna Duta, Sri Batara Kresna murka dan berubah wujud menjadi Raksasa yang sangat mengerikan, yang terkenal dengan nama Brahala Sewu. Konon kalau Betara Narada tidak segera turun ke mayapada, maka habislah negeri Astina oleh kemarahan Brahala Sewu.

Merujuk kisah di atas, negeri kita ini sedang berlangsung babak Sang Kresna benegosiasi dengan Prabu Duryudana. Semoga negosiasi di negeri ini berjalan dengan lancar demi terwujudnya indonesia yang gemah ripah tata titi tentrem karta raharja, tak ada cheos, tak ada anarkhi, semua berjalan dengan baik-baik saja, jadi tak perlu muncul Brahala Sewu terlebih dahulu.

Iklan